Chung Cư Đặng Thành – Carillon 2

 

Mặt bằng tầng chung cư Carillon 2
Mặt bằng tầng chung cư Carillon 2